Α. Πρώτη Επίσκεψη

Αρχικά γνωρίζουμε τονην ασθενή ως προσωπικότητα.

Με “εργαλεία” την ψυχολογία, το χιούμορ, την τεχνολογία κλπ. προσπαθούμε να δημιουργήσουμε “γέφυρες” επικοινωνίας με τον ασθενή αλλά και το περιβάλλον του για να  εμβολιάσουμε την οποιαδήποτε θεραπεία μας με εμπιστοσύνη, αμεσότητα, ανθρώπινη επαφή ταυτόχρονα με τον επαγγελματισμό.

Στη συνέχεια γνωρίζουμε το στόμα του και καταγράφουμε ψηφιακά την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την Υγεία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των κρανιοπροσωπικών δομών. Αξιολογούμε τα ευρήματα, συνεκτιμούμε όλες τις παραμέτρους (βιολογικές, αισθητικές-κοινωνικές, προσωπικές κ.α.) που επηρεάζουν σημαντικά τη θεραπεία και προτείνουμε είτε τακτική παρακολούθηση είτε άμεση θεραπεία.

Β. Τακτική Παρακολούθηση

Κατά την παρακολούθηση επαναξιολογούνται κάθε φορά τα Ορθοδοντικά προβλήματα ως προς την κατεύθυνση (βελτίωση, στασιμότητα, χειροτέρευση) των μεταβολών τους, ως προς το μέγεθος αλλά και ως προς την ταχύτητα των μεταβολών σε βάθος χρόνου. Τα ευρήματα φιλτράρονται μέσα από την ανάλυση κόστους/οφέλους (cost/benefit),(όχι μόνο με οικονομικούς αλλά και με “ενεργειακούς” και ψυχολογικούς όρους) και απαντώνται τα ερωτήματα ΑΝ, ΓΙΑΤΙ και ΠΟΤΕ θα χρειασθεί να περάσουμε σε Ορθοδοντική θεραπεία.

Γ. Ορθοδοντική Θεραπεία

Σε πρώτη φάση οργανώνεται ένα λεπτομερές σχέδιο προσέγγισης του προβλήματος από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της θεραπείας. Αυτό αποτελεί το “θεραπευτικό μας πλοηγό” (GPS) που θα μας καθοδηγήσει στον τελικό μας “προορισμό” (άριστο αποτέλεσμα, μικρή διάρκεια θεραπείας, ευκολία ασθενούς). Σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι συνθήκες της διαδρμής “αντίξοες” (εφηβεία, έλλειψη υπομονής, υποχρεώσεις κ.α.) η βοήθεια  του πλοηγού είναι ανεκτίμητης αξίας, φυσικά όταν η συνεργασία του ασθενούς μας το επιτρέπει. Μεταξύ μας, το επιτρέπει σχεδόν πάντα γιατί έχουμε τον πλοηγό μας ανοιχτό και ζωηρό και έτσι είμαστε.. συνεπείς στον προορισμό μας και στην ώρα μας!

Τα στάδια της Θεραπείας είναι:

1.Στάδιο προσέγγισης ασθενούς και στόματος.

2.Στάδιο προετοιμασίας του ασθενούς.

2.1 Στη στοματική υγιεινή από την υπεύθυνη οδοντίατρο του ιατρείου μας.

2.2 Στη διατροφική αγωγή από την υπεύθυνη διατροφολόγο μας.

2.3 Με ψυχολογική ενθάρρυνση και κινητοποίηση καθημερινά από εμάς και ενίοτε από              τη συνεργαζόμενη Ψυχολόγο μας.

3. Στάδιο Αποκατάστασης με εργαλεία τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες τεχνικές της Ορθοδοντικής και Αισθητικής Οδοντιατρικής.

4.Στάδιο Διατήρησης του άριστου αποτελέσματος ακολουθώντας τα “αυστηρά” μεταθεραπευτικά πρωτόκολλα που υπαγορεύει η σύγχρονη Ορθοδοντική.