Επωνυμία: HAMOYELO ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Αρ.ΓεΜΗ: 174817004000
ΑΦΜ: 802350704
Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110
ΤΚ: 54621
Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διαχειριστές:
Για αόριστη διάρκεια, ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΚΑΚΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, επί της οδού ΠΟΝΤΟΥ, αρ. 206.
Εταίροι:
1. Ο ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΟΥΚΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, επί της οδού ΠΟΝΤΟΥ, αρ. 206, ο οποίος κατέβαλε 7.350,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 7.350 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
2. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΚΑΚΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, επί της οδού ΠΟΝΤΟΥ, αρ. 206, ο οποίος κατέβαλε 7.650,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 7.650 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +306977992299
Κεφάλαιο: €15000,00